Meals

 • 21 Aug, 2017

  Shahi Paneer + Chapati

 • 22 Aug, 2017

  bread pakoda + kheer

 • 23 Aug, 2017

  Chap Gravy + Chapati

 • 24 Aug, 2017

  Masala Idli + tomato soup + sprout salad

 • 25 Aug, 2017

  Panchratan Daal + Chapati + Frymes

 • 28 Aug, 2017

  Dal Makhani + Rice

 • 29 Aug, 2017

  mix veg. + Parantha

 • 30 Aug, 2017

  Vada + Sambher + Fruit

 • 31 Aug, 2017

  veg. noodles + suji halwa